Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

www.azd.sk

Transformátory a tlmivky

Textové pole: Číslo výkresu
Textové pole: Názov

09041A

Transformátor JOG

36097A

Tlmivka TL-1

36102A

Transformátor

36124A

Tlmivka TL-1

36126A

Transformátor TR-P

361 67A

Transformátor DTR

361 70A

Transformátor PTR

51330A

Návestné trafo NTU – 1

51330B

Návestné trafo NTU – 2

51332A

Sieťový transformátor

51334B

Sieťový transformátor

51525B

Transformátor pre el.

51332A

Sieťový transformátor

51334B

Sieťový transformátor

51525B

Transformátor pre el. mag. zámok

51990A

Tlmivka TL-1

80071A

Transformátor TR 23

80072A

Transformátor TR-24

80073A

Transformátor TR-25

80074A

Transformátor TR-26

80075A

Transformátor TR-27

80077A

Tlmivka TL-22

7 1462A

Kmitací adaptér

71719A

Sieťový transformátor

71725A

Transformátor NKO-2

71755A

Transformátor NKO-3M

71759A

Tlmivka LJ-21

71789A

Trafo POBS 2.2

71790A

Transformátor

71794B

Transformátor pre ÚNZ 1,2

71926A

Usmerňovač "URDO"

71933A

Kmitací adaptér KA-2

71943A

Tyristorový kmitač TK-72

71951A

Stabilizátor napätia SN-1

Transformátor ST3R

 ©2007 AŽD, a.s.